25.05.6024. ГИС одржан је ритуални рад Ложе Кула Ненадовића.