Познати масони у Србији

 • Вук Стефановић Караџић
 • Доситеј Обрадовић
 • Петар II Петровић Његош
 • Краљ Петар I Karaђорђевић
 • Живојин Мишић
 • Ђорђе Вајферт
 • Иво Андрић
 • Стеван Стојановић Мокрањац
 • Стеван Сремац
 • Јован Јовановић Змај
 • Слободан Јовановић
 • Јован Дучић
 • Михајло Пупин
 • Лаза Пачу
 • Борислав Пекић
 • Јанко Катић
 • Алекса Ненадовић
 • Многи други….