„Масонерија је вечна истина, персонификована, идеализована а ипак упрошћена. Само вечна истина може јој служити. Врлина је њен свештеник, стрпљење јој је надзорник, а просветљење мајстор. Међутим, свет то не може знати сем ако масони у свакодневном животу не докажу да је то тако. Њена истина је божанска, и она не сме бити обесвећена или…