На самом уласку у Братство, Ученик добија заокружена и пуна објашњења ових главних начела и та три камена темељца Древног Заната. Међутим за потпуно разумевање тих објашњења нису довољне само речи или ови редови које читате. Ученик мора да присуствује радовима своје Ложе, види Братство у акцији, да напредује кроз степене, да би потпуно разумео…