1. Крст
  Укрштене линије или крст симболички обележавају сунчево кретање током године по Небеском своду у правцу север-југ (вертикална линија) и исток запад (хоризонтална линија) чији кракови указују на летњи и зимски солстицијум, јесењи и пролећни еквиноцијум. Четири тачке између кракова крста представљају Сунце усмерено на четири додатна карактеристична датума соларног кружног календара: Прeображење, Митровдан, Сретење и Ђурђевдан. Уместо ове четири тачке често се виђају пелте, оцила, копља, секире, соха – симбол Небеског свода са или без Сунца…
 2. Звезда и диск
  Звезда са осам кракова, звезда се шест кракова, семе живота, цвет живота, розета, коловрат, свастика, круг, круг са тачком. Све су то симболичке представе Сунца коришћене кроз миленијуме.
 3. Пелта – Сунчев штит
  Пелта (Пелда) је реч која означава заштиту, штит (старогрчко „πέλτη“ значи „штит“), а практично представља Небески престо са Сунцем у летњем солстицијуму, јер нас Сунце најбоље штити када је у зениту, када је најјаче. Овај симбол Небеског престола са Сунцем као кругом са тачком у средини често се налази на штитовима широм Балкана.
 4. Соларе
  Слични симболи коришћени су на етрурским и римским војним амајлијама, као и ознакама широм данашње Украјине. Ови амулети, соларе, грешком назване као лунаре, немају никакве везе да Месецом, већ са Сунцем у зениту, као соларним божанством.
 5. Оцило (кресиво, огњило)
  Такође врло чест облик је симбол у облику кресива, јер шта боље описује Сунце на свом престолу, када је највише на небу, од направе са којом се пали ватра. Метални предмети овог облика пронађени су у огромним количинама на више локација у Србији и Украјини.

Ако знамо шта симболише овај знак, можемо растумачити и шта представљају оцила на србском грбу. Дакле, крст са четири оцила представља симбол сунчевог престола тј летњег солстицијума, када је Сунце највише на небу, а дан најдужи, дан када нас Сунце највише штити.

 1. Жезло
  Божје жезло, или фамозни љиљани, често тако грешком називани, представља симбол оплодне снаге Сунца пролећа и лета, слављење рађања.
 2. Амулети
  Симбол кружног соларног календара можемо пронаћи код разноразних амајлија, привезака, фигурина и рељефа широм Балкана, преко Мале Азије све до Египта где се приказује као Анкх – египатски симбол живота, бесмртности, плодности и јединства мушкарца и жене, а такође је чист соларни симбол.

По потпуно истом кључу можемо тумачити симболе сличног облика из различитих епоха.

(НАСТАВЉА СЕ…)