Тајно знање египатских мајстора преузели су хебрејски градитељи, који су га донели у Ханан. Угаоник, Равнало и Висак били су основни радни алати египатских мајстора, које су затим усвојили мајстори зидари Соломоновог Храма у Јерусалиму, а Птах-Хорусова Теорема је служила као основ за прецизно и исправно формирање савршеног правог угла. Хришћански гностичари и средњовековни езотеристи затим су ова тајна знања искористили као симболичне алате и правила за изградњу Храма унутар себе, места где човек ступа на освећени пут ка сједињавању са оним божанским у себи.

Да би се изградило једно такво испројектовано мудро, конструкцијски чврсто и естетски лепо божанско здање потребно је врхунско знање из геометрије. За то су нам потребни симболични радни алати, тако да Угаоник омогућава да наше моралне поступке градимо под савршеним правим углом, Равнало да се повуче савршена хоризонтала која нас ставља у једнаку позицију са другима, а Висак да се одреди савршена вертикала која нас спаја са божанским.

Прав угао је такође и спој хоризонтале и вертикале које граде Крст. Египатски Крст са омчом (Анкх) био је симбол вечног живота, спој Духа (вертикала), Материје (хоризонтала) и бесмртне Душе (круг). Са друге стране то је такође спој вертикале као мушког принципа и фалусног симбола (Озирис) и хоризонтале као женског принципа и јони симбола (Изида) који сједињени представљају Сунце на Престолу (Космичко јаје) из којег се рађа нови живот (Хорус). Вечни живот је дар богова који је највише значио фараонима, који су овај симбол носили на својим грудима. Рани хришћани су затим усвојили овај облик, познат као Крст са ручком (крукс ансата) или Коптски Крст који има круг у свом центру на споју хоризонталне и вертикалне линије.

Такође и у нашем животу постоје ове две линије као два пута. Хоризонтална линија започиње рађањем а завршава се смрћу. На њој се налазе сви животни процеси од рађања, одрастања, репродукције, старења и на крају смрти. На Хоризонтали се налазе сва животна задовољства, али и све животне патње. Овде се налази сав материјалан и практичан живот, породица, посао, партнер, деца, борба за егзистенцију и опстанак. Међутим, постоји и Вертикална линија, која је трансцендентна и обухвата више нивое постојања Бића. На њој започиње револуција и еволуција свести, овде можемо освестити и ојачати хоризонталне аспекте практичног живота. На вертикали можемо променити сопствени живот и саму судбину.

Када неко почиње да ради на самом себи, он закорачује на Вертикални пут. Ми смо енигма за нас саме, енигма коју треба да дешифрујемо, енигма коју треба да решимо, енигма коју треба да разбијемо, енигма коју треба да ослободимо! На Вертикалном путу морамо направити сопствени психолошки инвентар. Потребно је да освестимо оне непожељне елементе, све оне егоистичке принципе које носимо у подсвести и са којима се идентификујемо. Бес, похлепа, разврат, завист, понос, лењост, халапљивост… седам су основних грехова из којих проистичу сви остали. А какви смо унутар нас, таква је и реалност око нас! Она неминовно привлачи исте људе, исте ситуације, исте драме. Улазимо у зачарани круг понављања у којем се непрестано вртимо и после се питамо зашто се нама увек исто дешава!

Хоризонтална и Вертикална линија се истовремено налазе у нашем унутрашњем бићу градећи Крст. На њиховом споју налази се тачка, која нити је у прошлости, нити у будућности. Она је управо овде и сада, моменталност садашњег тренутка! Кад човек отвори своје срце ка Светлости, Материја и Дух се срећу на пресеку Крста, а Ружа љубави се отвара из центра срца и почиње да цвета, постајући тако човекова бесмртна Душа, док од Руже оста само њено име!

Стат роса пристина номине, номина нуда тенемус!

(КРАЈ)