Симбол је објекат, слика или нека друга презентација идеје, концепта или абстракције. Реч симбол потиче од грчке речи σύμβολον, која означава лозинку. У психоанализи, симбол је елемент свести или понашања који је замена за нешто друго, несвесно или потиснуто. Однос симбола и онога што он представља у несвесном није произвољан, већ је условљен унутрашњом везом. Настављамо са представљањем основних симбола:

  1. ТРОУГАО

Троугао се у западној култури готово одмах препознаје као симбол Светог Тројства: Оца, Сина и Светог Духа. У древном Египту троугао је представљао Озириса, Изис и Хоруса. Он такође представља тројство љубави, истине и мудрости. Троугао усмерен ка горе назива се и оштрица или сечиво, лингам и предстваља аспирацију и уздизање, мушку снагу, божанство Шиву и ватру. То је по свом пореклу чисто фалусна представа. Троугао усмерен ка доле назива се и пехар, јони. Он је симбол воде која тече на доле, симбол божје милости и материце. То је један од најстаријих древних симбола женских божанстава, као што је богиња Шакти, и њихових репродуктивних делова.

Три је, у углавном свим религијама, темељни број. Он је израз интелектуалног и духовног реда, божанског, и у космосу и у човеку. Најчешће је три број неба, за разлику од броја два који је симбол земље. Једнакостранични троугао симболизује божанско, склад, размеру. Човек одговара једнакостраничном троуглу подељеном на два дела, то јест правоуглом троуглу. Троугао је код старих Маја симбол плодности. Једнакостранични троугао у јудаизму симболизује Бога чије је име забрањено изговорити.

Троугао је најпростији геометријски облик и један од првих теолошких симбола. Овај симбол позива на стабилност, он је израз интелектуалног и духовног реда, оличење креативности, хармоније, успињања, просветљења и кулминације. Одише енергијом броја три, а како тројка долази након јединице, која се доводи у везу са акцијом, и двојке која представља отварање и сарадњу са околином, тако се са пуним правом за тројку може рећи да је у њој садржано семе истинске мудрости и вишег знања. За разлику од квадрата који задржава своје есенцијално значење и круга који и даље остаје круг, троугао у себи носи двојако значење.

Већ смо поменули да је једно од основних значења троугла стабилност. Ипак, не дајте да се заварате – троугао има моћ да симболизује конфликт, готово у истој мери у којој може да укаже на постојање оне прикривене али непоколебљиве снаге. Овај симбол у себи комбинује магију и креативност, у њему видимо слику савршенства, илуминације и просветљења. Окренут са врхом нагоре, троугао добија соларно значење, односно значење живота, ватре, топлоте, и постаје оличење мушког принципа. Насупрот томе, троуглу окренутом врхом надоле приписује се лунарно значење, женски принцип, означава воду и влажност, свет природе, тело и такозвану “Велику Мајку”.

Даљом комбинацијом овог геометријског облика можемо добити и испреплетана три троугла, која представљају нераскидиво јединство свете Тројице. Затим, још један добро познат симбол је и шестокрака звезда (познатија и као Соломонов Печат) која је сачињена од два једнакостранична укрштена троугла, која у себи носи јединство супротности. Подсетимо, она садржи четири основна елемента где је троугао са врхом нагоре ватра, троугао са врхом надоле је вода, троугао ватре окрњен основицом воде означава елемент ваздуха, док троугао воде окрњен основицом ватре означава елемент земље. Овоме додајемо и основно алхемијско значење два троугла који симболишу есенцију и супстанцу, форму и материју, дух и душу.

Из свега наведеног, лако је закључити да троугао никако не може бити статичан. Напротив, он је слика динамике, покрета, избора, акције. Заправо, најправилније би било рећи да је троугао неко ко позиционира, односно усмерава и “диктира” правац (лево, десно, горе, доле), важно је да се енергија покреће. Троугао вас позива да истражите дубље аспекте своје личности, да се запитате шта је то што тражите од живота, где се крију ваши највећи потенцијали и где можете дати најбоље од себе, и самим тим постати бољи, ефикаснији, испуњенији. Истовремено, троугао је и симбол моћи, јер указује на две супротне ствари које се савршено стапају у нешто ново, треће, што у себи носи наследне особине тих супротности. То су и три слоја: физички, ментални и астрални, а онај који успе да све ове појмове обједини и “овлада њима” је свакако особа која поседује знање, а самим тим и моћ.

  1. СПИРАЛА

Спирала је најстарији познати симбол који је кориштен, представља божанску, животну енергију и одражава универзалну представу раста и развоја. Означава експанзију, ширење, креативност, непрекидно кретање, женственост и плодност. На оном дубљем, духовнијем нивоу, спирала се поистовећује са вечним животом а даје нам и увид у ток, односно кретање свемира. Она је пут од спољног ка унутрашњем, од физичког ка психичком, од материје до Духа.

Спирала је примарни симбол који датира још из доба неолита и урезана је у стене широм света. Она је симбол за велике концепте као што су еволуција, живот, свест, стварање. Често се појављује у природи и као такав има снажан утицај на људску свест. Када се користи као лични талисман, помаже у лакшем прихватању и савлађивању турбулентних промена које нам се дешавају у животу као део нашег развоја. Прихватање промена је највећа слобода коју можемо достићи, фокусирањем наше свести на тренутни моменат у коме је снага стварања највећа.

О томе колико су заправо ови кругови односно спирале у савршеном складу са природом, довољно говори чињеница да их можемо наћи готово свуда око нас: пужева кућица, морска шкољка, рогови неких животиња, па и вртлог торнада, урагана и галаксија или концентрични кругови који настају након једног обичног бацања камена у воду.

Геометријски облик спирале је често коришћен у античкој Грчкој. Ако узмемо Питагорину теорему, као темељни блок геометрије, и применимо је за конструкцију спирале добијамо управо ону структуру која се налази у основи љуштуре пужа. Ова спирала се назива и спирала са квадратним кореном или Теодорова спирала, која показује прилично упечатљив математички однос. Са друге стране, Архимед је конструисао спиралу као криву која настаје када тачка ротира око центра константном угаоном брзином удаљавајући се од њега у виду спирале. Овај Архимедов проналазак је веома коришћен за подизање воде и заливање земљишта.

Спирала се појављује у многим културама и неизоставни је елемент савремених веровања. Тако спирални симбол народа Маора инспирисан је растом младице новозеландске сребрне папрати, која се одмотава док расте. Њен назив “кору” на маорском језику значи „омча“ или „петља“. Њено кружно кретање ка центру се тумачи као „повратак коренима“. Лист папрати који се још није потпуно развио и који је у свом спиралном облику симболише нови живот, буђење, спокој, лични напредак, нову фазу живота, односно поново рођење.

Обична (основна) келтска спирала спада у ред симбола који су у директној вези са бесконачношћу и понављањем циклуса живота. И сам поглед на спиралу која се “отвара” у смеру казаљке на сату указује на процес рађања, константно кретање, те човекову готово урођену потребу да дође у додир са космичким силама које би му омогућиле једно “више знање”.

Попут обичне келтске спирале, и Дупла односно Двострука спирала је један од често коришћених симбола којим је човек желео да нагласи своју унутрашњу тежњу за постизањем савршеног баланса између духовног и материјалног света. Чињеница је да ниједан други симбол у келтској митологији не осликава чувени филозофски концепт Јина и Јанга тако верно, те да управо ова спирала представља најјаснију слику вечног живота. Двострука Спирала заправо осликава такозвани плес живота. У њој видимо буђење енергије као и природне циклусе попут рођења и смрти, односно стварања и уништења већ постојећег.

Швајцарски психијатар Карл Густав Јунг сматра да је спирала архетипски симбол који представља космичку силу, а процес индивидуализације спирални напредак. Он објашњава значај спирале у психологији: „Када правите спиралу, увек долазите до исте тачке где сте били раније, али никада заправо није иста, она је изнад или испод, изнутра, споља, тако да значи раст.“ Тачка у којој се нешто завршава је у ствари само тачка у којој нешто друго почиње, и обрнуто. И најважније од свега – сви смо ми на неки начин створени од спирала! У прилог томе говоре Млечни пут (познатији као спирална галаксија са пречком), затим ДНК сваког од нас, али и мноштво спирала које се могу наћи на отисцима наших прстију.